Enjeksiyonumu Nasıl Uygulamam Gerekiyor?

İnsülin Enjeksiyonu Uygulama Basamakları Neler?
İnsülin Kalemi İle Enjeksiyon Uygulama Basamakları

 • Her enjeksiyon öncesinde ellerinizi sabunla yıkayın ve kurulayın.
 • Hangi bölgeye enjeksiyon yapacaksanız o bölgeyi göz ve elinizle muayene edin. Eğer o bölgede kızarıklık, şişlik, kaşıntı, döküntü, morarma, çöküntü, yağ bezesi görünümü varsa o bölgeye enjeksiyon yapmaktan vazgeçin. Ve bunların olmadığı başka bir alana geçin.
 • Enjeksiyon yapacağınız alanın temiz ve kuru olması gerekmektedir. Alkol veya dezenfektanla silinmesine gerek yoktur. Ancak eğer hastanede veya toplu kalınan bakım evi, huzur evi gibi bir yerde yaşıyorsanız dezenfektan kullanabilirsiniz. Yalnız dezenfektanın kurumasını beklemek gerekmektedir. Kurumadan insülininizi enjekte etmeyiniz.
 • Kullanılacak alan seçimi yapıldıktan ve temizliği kontrol edildikten sonra insülin kaleminizin tarihi kontrol edilmelidir. Eğer tarihi geçmişse o insülin kullanılmamalıdır.
 • İnsülin kaleminizi, kalem iğnenizi ve eğer kartuş kullanıyorsanız kartuşunuzu hazırlayın.
 • Kartuşu kaleme yerleştirin.
 • Eğer karışım ya da orta etkili insülin kullanıyorsanız insülininiz bulanık görünümündedir. O yüzden insülininizin eşit ve homojen şeklinde dağılması gerekmektedir. İnsülin kalemi içerisindeki süspansiyonun eşit bir şekilde dağılması için ilk önce insülin kalemini avuç içinde on kez yuvarlayın. Sonra yukarı aşağı yönde on kez hareket ettirin. Asla hızlı bir şekilde çalkalamayın. Bu insülinin protein yapısının bozulmasına sebep olacaktır.
 • Daha sonra hafif ışığa doğru yaklaştırarak eşit olarak dağılıp dağılmadığına bakın.
 • Eğer hızlı, kısa veya uzun etkili insülin kullanıyorsanız bunlar berrak renktedir. Kullanmadan önce insülinin rengine, görünümüne bakın. Rengi değişmişse, içerisinde tanecikler görünüyorsa kullanmayın.
 • İnsülin iğnesinin jelatin kısmını çıkartarak iğneyi insülin kalemine takın. İç iğnenin kartuş kısmını deldiğinden emin olun. İğneyi saat yönünde döndürerek kaleme iyice oturmasını sağlayın. Büyük kapağı çıkartın ancak atmayın. İçindeki diğer küçük kapağı da çıkartın.
 • İnsülininizi yukarı doğru kaldırın ve iğne ucundaki havayı almak adına insülin kaleminden bir ünite insülin dozunu ayarlayıp boşa enjekte edin. Böylelikle insülinin kalem iğnesi ucundan akmasını sağlayarak havayı tamamen boşaltmış olursunuz. Ayrıca iğnede tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmiş olursunuz.
 • İnsülin kaleminin arkasında olan çevirme butonu ve numaralar sayesinde insülin dozunuzu istediğiniz doza kadar ayarlayın. Eğer görme problemi yaşıyorsanız her bir tık sesi bir ünite insülini ayarladığınızı göstermektedir. Emin olamadığınız durumlarda yanınızdaki bir yakınınızdan yardım isteyebilirsiniz.
 • Doğru dozu ayarladığınızdan emin olduktan sonra artık enjeksiyon için hazırsınız.
 • Seçmiş olduğunuz alanda deri kıvrımı yaparak doksan derece yani dik bir şekilde insülin kalemini deri altı yağ dokusuna uygulayın. İnsülin kaleminin arka kısmındaki butona hafif bir şekilde bastırarak insülin dozlarınızın sıfıra kadar inmesini sağlayın.
 • İnsülini enjekte ettikten sonra hemen kalemi çekmeyin. 10’a kadar sayın. Böylelikle tam doz yaptığınızdan emin olabilir ve insülinin dışarı sızmasına engel olabilirsiniz. 10’a kadar sayarken asla basınç uygulamayın.
 • İnsülininizi tam doz yaptığınızdan emin olduktan sonra yavaşça insülin kalemini çıkartın. Enjeksiyon yerine basınç uygulamayın.
 • Kalem iğnesine küçük kapağı takmaya çalışmayın. Takmaya çalışmanız halinde iğne elinize batabilir ve küçükte olsa kazalar yaşayabilirsiniz. Büyük kapağı takarak kalem iğnesini çıkartın.
 • İğneyi tekrar kullanmak için asla saklamayın. Ağzı kapaklı herhangi bir kap ya da bir su şişesi içerisinde biriktirin ve bağlı olduğunuz sağlık kurumuna götürerek imhasını sağlayın. Asla evde kullandığınız normal çöplere karıştırmayın.
 • Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra ellerinizi su ve sabunla tekrar yıkayın ve kurulayın.

İnsülin Enjektörü İle Enjeksiyon Uygulama Basamakları

Günümüzde artık insülin enjektörlerinin kullanımı insülin kalemlerinin kullanımının daha kolay olması, kolay taşınabilmesi gibi özelliklerinden dolayı ülkemizde minimal düzeydedir. Ancak herhangi bir insülin kaleminin kırılması, bozulması ve yedek insülin kaleminin olmaması gibi olumsuz durumlara karşı insülin enjektörü ile enjeksiyon yapmanın bilinmesi gerekmektedir. Şimdi insülin enjektörü ile uygulama nasıl yapılır onu öğrenelim.

 • Her enjeksiyon öncesinde ellerinizi sabunla yıkayın ve kurulayın.
 • Hangi bölgeye enjeksiyon yapacaksanız o bölgeyi göz ve elinizle muayene edin. Eğer o bölgede kızarıklık, şişlik, kaşıntı, döküntü, morarma, çöküntü, yağ bezesi görünümü varsa o bölgeye enjeksiyon yapmaktan vazgeçin. Ve bunların olmadığı başka bir alana geçin.
 • Enjeksiyon yapacağınız alanın temiz ve kuru olması gerekmektedir. Alkol veya dezenfektanla silinmesine gerek yoktur. Ancak eğer hastanede veya toplu kalınan bakım evi, huzur evi gibi bir yerde yaşıyorsanız dezenfektan kullanabilirsiniz. Yalnız dezenfektanın kurumasını beklemek gerekmektedir. Kurumadan insülininizi enjekte etmeyiniz.
 • 0,5 ml’lik insülin enjektörlerinin her bir çizgisi 1 üniteye, 1 ml’lik insülin enjektörlerinin her bir çizgisi ise 2 ünite insüline karşılık gelmektedir.
 • Kullanacağınız insülinin son kullanım tarihine bakın.
 • Kısa ve hızlı etkili insülin kullanıyorsanız bu insülinler berrak renktedir. İlk başta insülininizi herhangi bir kristalleşme, renk değişikliği olup olmadığından emin olduktan sonra insülininizin kauçuk kısmındaki plastik kapağı çıkartın. Daha sonra alkollü pamuk yardımıyla kauçuk kısmını silin. Enjektörünüzün tek kullanımlık ambalajlarını yırtarak enjektörünüzü çıkarın.
 • Enjektörünüzün pistonunu çekilecek doza kadar hava girecek şekilde boş çekin. Daha sonra enjektörünüzün baş kısmında iğne ucundaki kapağı çıkarın ve kartuşun kauçuk kısmına takın ve bütün havayı içeri verin.
 • Kartuşu enjektör takılı halde baş aşağıya getirin ve istediğiniz dozu çekin. Eğer enjektöre insülini çekerken hava olduğunu görüyorsanız birkaç ünite daha çekin ve içindeki havayı kartuş içine tekrar göndererek istenilen dozu ayarlayın.
 • Orta etkili insülin kullanıyorsanız bu insülinler bulanık renktedir. O yüzden kullanmadan önce kartuşu avuç içinde on defa yuvarlayın. Daha sonra aşağı yukarı hareketlerle on defa tekrar hareket ettirin. Ama asla sert bir şekilde çalkalamayın. İnsülin rengi süt beyazı rengine geldikten sonra insülininizin kauçuk kısmındaki plastik kapağı çıkartın. Daha sonra alkollü pamuk yardımıyla kauçuk kısmını silin. Enjektörünüzün tek kullanımlık ambalajlarını yırtarak enjektörünüzü çıkarın.
 • Enjektörünüzün pistonunu çekilecek doza kadar hava girecek şekilde boş çekin. Daha sonra enjektörünüzün baş kısmındaki iğne ucundaki kapağı çıkarın ve kartuşun kauçuk kısmına takın ve bütün havayı içeri verin.
 • Kartuşu enjektör takılı halde baş aşağıya getirin ve istediğiniz dozu çekin. Eğer enjektöre insülini çekerken hava olduğunu görüyorsanız birkaç ünite daha çekin ve içindeki havayı kartuş içine tekrar göndererek istenilen dozu ayarlayın.
 • Eğer karışım insülin kullanıyorsanız ilk önce önerilen şekilde orta etkili insülininizi hazırlayın. En son enjektörün pistonunu çekilecek doza kadar hava çektikten sonra enjektörünüzü kartuşa takın ve bütün havayı kartuşa verin. Ve enjektörünüzü çıkarın.
 • Daha sonra hazırlayacağınız karışım insülinin içine kısa veya hızlı etkili olarak hangisini kullanacaksınız önerilen şekilde hazırlayın. Enjektörün pistonuna çekilecek doza kadar hava çektikten sonra enjektörünüzü kartuşa takın ve bütün havayı kartuşa verin. Kartuşu enjektör çıkarmadan baş aşağı çevirerek istenilen dozu çektiğinizden emin olduktan sonra enjektörünüzü çıkarın.
 • İlk başta içine uygulayacağınız doz kadar hava verdiğiniz orta etkili insülin kartuşunu alıp baş aşağı getiriniz. Hazırlamış olduğunuz kısa veya hızlı etkili insülinli enjektörünüzü orta etkili insülin kartuşunuzun kauçuk tıpasına takın ve istenilen doza kadar kısa veya hızlı etkili insülininiz üzerine orta etkili insülininizi çekerek karışım işlemini gerçekleştiriniz.
 • Artık enjeksiyon için hazırsınız.
 • Seçmiş olduğunuz alanda deri kıvrımı yaparak doksan derece yani dik bir şekilde insülin enjektörünü deri altı yağ dokusuna uygulayın.
 • İnsülini enjekte ettikten sonra hemen iğneyi çekmeyin. 10’a kadar sayın. Böylelikle tam doz yaptığınızdan emin olabilir ve insülinin dışarı sızmasına engel olabilirsiniz. 10’a kadar sayarken asla basınç uygulamayın. İnsülininizi tam doz yaptığınızdan emin olduktan sonra yavaşça iğneyi çıkartın. Enjeksiyon yerine basınç uygulamayın.
 • İnsülin iğnesinin ucuna tekrar kapağı takmaya ve enjektörden iğne ucunu ayırmaya çalışmayın. Bu durumlar halinde iğne elinize batabilir ve küçükte olsa kazalar yaşayabilirsiniz.
 • İğneyi tekrar kullanmak için asla saklamayın. Ağzı kapaklı herhangi bir kap ya da bir su şişesi içerisinde biriktirin ve bağlı olduğunuz sağlık kurumuna getirerek imhasını sağlayın. Asla evde kullandığınız normal çöplere karıştırmayın.
 • Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra ellerinizi su ve sabunla tekrar yıkayın ve kurulayın.

Bir cevap yazın